Chứng nhận - danh hiệu

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC SEOUL TỪ NĂM 2021
CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC SYLVANIA 2009-2026
CHỨNG NHẬN OEM_PHILIPS 2007-2023
NHÀ PHÂN PHỐI OSRAM 2020-2025
CHỨNG NHẬN ISO 14001 NĂM 2023-2026
CHỨNG NHẬN ISO 50001 NĂM 2022-2025
CHỨNG NHẬN ISO 9001 NĂM 2023-2026
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN 2022-2025
CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN CỦA DIALUX 2022