0178/4+1 và 0178/3+1

0178/4+1 và 0178/3+1

Model:
0178/4+1 và 0178/3+1
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
2540mm - 3100mm
Công suất:
36W-45W
Sử dụng:
Chiếu sáng công viên
Bảo hành:
12 tháng
Model:
3515 và 3515/2
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
3700mm - 4770mm
Công suất:
13W-26W
Sử dụng:
Chiếu sáng công viên
Bảo hành:
12 tháng
Model:
1017/2 và 1018/2
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
3000mm
Công suất:
26W
Sử dụng:
Chiếu sáng công viên
Bảo hành:
12 tháng
1006/3+1 và 0898/3+1

1006/3+1 và 0898/3+1

Model:
1006/3+1 và 0898/3+1
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
4200mm
Công suất:
36W-48W
Sử dụng:
Chiếu sáng công viên
Bảo hành:
12 tháng
Model:
0378/2
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
3900mm
Công suất:
26W
Sử dụng:
Chiếu sáng công viên
Bảo hành:
12 tháng
Model:
3878/3+1
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
4070mm
Công suất:
36W-48W
Sử dụng:
Chiếu sáng công viên
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-3879
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
3000-5000 mm
Công suất:
18W-70W
Sử dụng:
Chiếu sáng trang trí công viên - Chiếu sang trang trí quãng trường - Trang trí vòng xoay - Chiếu sang trang trí nhà vườn, biệt thự - Trụ trang trí bờ kè - Trụ trang trí dãi phân cách - Trang trí quán café nhà hàng
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-7725
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
4000 mm
Công suất:
18W x 4
Sử dụng:
Chiếu sáng trang trí công viên - Chiếu sang trang trí quãng trường - Trang trí vòng xoay - Chiếu sang trang trí nhà vườn, biệt thự - Trụ trang trí bờ kè - Trụ trang trí dãi phân cách - Trang trí quán café nhà hàng
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-9017
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
3700 mm
Công suất:
35W x 2
Sử dụng:
Chiếu sáng trang trí công viên - Chiếu sang trang trí quãng trường - Trang trí vòng xoay - Chiếu sang trang trí nhà vườn, biệt thự - Trụ trang trí bờ kè - Trụ trang trí dãi phân cách - Trang trí quán café nhà hàng
Bảo hành:
12 tháng
  • Đối tác của chúng tôi

Samsung
Philips
Cree
Sylvania
Samsung
Philips
Cree
Sylvania