TRỤ LIỀN CẦN CAO 6M

TRỤ LIỀN CẦN CAO 6M

Model:
TRỤ LIỀN CẦN CAO 6M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
6m
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng công cộng
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ CÔN TRÒN CAO 6M

TRỤ CÔN TRÒN CAO 6M

Model:
TRỤ CÔN TRÒN CAO 6M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
6m
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng công cộng
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ CÔN TRÒN CAO 8M

TRỤ CÔN TRÒN CAO 8M

Model:
TRỤ CÔN TRÒN CAO 8M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
8m
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ CÔN TRÒN CAO 10M

TRỤ CÔN TRÒN CAO 10M

Model:
TRỤ CÔN TRÒN CAO 10M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
10m
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ BÁT GIÁC CAO 7M

TRỤ BÁT GIÁC CAO 7M

Model:
TRỤ BÁT GIÁC CAO 7M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
7M
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ BÁT GIÁC CAO 8M

TRỤ BÁT GIÁC CAO 8M

Model:
TRỤ BÁT GIÁC CAO 8M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
8M
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng công cộng
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ BÁT GIÁC CAO 10M

TRỤ BÁT GIÁC CAO 10M

Model:
TRỤ BÁT GIÁC CAO 10M
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
10m
Công suất:
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
12 tháng
TRỤ ĐÈN ĐA GIÁC 30M NÂNG HẠ

TRỤ ĐÈN ĐA GIÁC 30M NÂNG HẠ

Model:
TRỤ ĐÈN ĐA GIÁC 30M NÂNG HẠ
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
30m
Công suất:
Sử dụng:
chiếu sáng vòng xoay
Bảo hành:
12 tháng
  • Đối tác của chúng tôi

Samsung
Philips
Cree
Sylvania
Samsung
Philips
Cree
Sylvania