PL-SLH PHILIPS OEM

PL-SLH PHILIPS OEM

Model:
PL-SLH PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
422mm x 318mm x 136mm
Công suất:
78W-110W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLD PHILIPS OEM

PL-SLD PHILIPS OEM

Model:
PL-SLD PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
700mm x 303mm x 108mm
Công suất:
90W-125W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLS900 PHILIPS OEM

PL-SLS900 PHILIPS OEM

Model:
PL-SLS900 PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
900mm x 410mm x 100mm
Công suất:
110W - 150W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLS500 PHILIPS OEM

PL-SLS500 PHILIPS OEM

Model:
PL-SLS500 PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
500mm x 215mm x86mm
Công suất:
40W
Sử dụng:
Chiếu sáng ngõ xóm
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLF870 PHILIPS OEM

PL-SLF870 PHILIPS OEM

Model:
PL-SLF870 PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
870mm x 295mm x 86mm
Công suất:
180W → 320W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLA PHILIPS OEM

PL-SLA PHILIPS OEM

Model:
PL-SLA PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
868mm x 375mm x 168mm
Công suất:
110W - 160W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLF PHILIPS OEM

PL-SLF PHILIPS OEM

Model:
PL-SLF PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
648mmx 303mm x 132mm
Công suất:
50W-90W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLS720 PHILIPS OEM

PL-SLS720 PHILIPS OEM

Model:
PL-SLS720 PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
720mm x 280mm x 90mm
Công suất:
80W → 100W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
PL-SLB PHILIPS OEM

PL-SLB PHILIPS OEM

Model:
PL-SLB PHILIPS OEM
Xuất xứ:
Việt Nam
Kích thước:
560mm x 260mm x77mm
Công suất:
78W-110W
Sử dụng:
Chiếu sáng đường phố
Bảo hành:
36 tháng
  • Đối tác của chúng tôi

Samsung
Philips
Cree
Sylvania
Samsung
Philips
Cree
Sylvania