Model:
QT-HAN
Xuất xứ:
China
Kích thước:
Công suất:
70W-400W
Sử dụng:
Đèn đường phố , đèn cao áp chiếu sáng đô thị , chiếu sáng cầu đường , chiếu sáng khu dân cư ...
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-025
Xuất xứ:
China
Kích thước:
Công suất:
70W-400W
Sử dụng:
Đèn đường phố , đèn cao áp chiếu sáng đô thị , chiếu sáng cầu đường , chiếu sáng khu dân cư ...
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-KENTOV
Xuất xứ:
China
Kích thước:
Công suất:
70W-400W
Sử dụng:
Đèn đường phố , đèn cao áp chiếu sáng đô thị , chiếu sáng cầu đường , chiếu sáng khu dân cư ...
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-Rainbow
Xuất xứ:
China
Kích thước:
Công suất:
70W-400W
Sử dụng:
Đèn đường phố , đèn cao áp chiếu sáng đô thị , chiếu sáng cầu đường , chiếu sáng khu dân cư ...
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-MASTER
Xuất xứ:
China
Kích thước:
Công suất:
70W-400W
Sử dụng:
Đèn đường phố , đèn cao áp chiếu sáng đô thị , chiếu sáng cầu đường , chiếu sáng khu dân cư ...
Bảo hành:
12 tháng
Model:
QT-MARS
Xuất xứ:
China
Kích thước:
Công suất:
70W-400W
Sử dụng:
Đèn đường phố , đèn cao áp chiếu sáng đô thị , chiếu sáng cầu đường , chiếu sáng khu dân cư ...
Bảo hành:
12 tháng
  • Đối tác của chúng tôi

Samsung
Philips
Cree
Sylvania
Samsung
Philips
Cree
Sylvania