Hệ thống chiếu sáng bờ kè - Sóc Trăng

Đăng ngày: 08/10/2017 lúc 15:33:59

IMG_2810